"kolejny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kolejny" po polsku

kolejny

określnik
 1. another *****
  • kolejny, jeszcze jeden, dodatkowy
   Can I have another cup of tea? (Czy mogę dostać jeszcze jedną filiżankę herbaty?)
   We've got another ten minutes. (Mamy jeszcze dziesięć minut.)
   Can you wait another day or two? (Czy możesz zaczekać jeszcze dzień lub dwa?)
przymiotnik
 1. different *****  
  Different year, different boyfriend. (Kolejny rok, kolejny chłopak.)
  It's a different day but I still have the same problems. (To kolejny dzień, a ja wciąż mam te same problemy.)
 2. consecutive **
  • kolejny (z rzędu), następujący (jeden po drugim)
   She's worked for consecutive owners of the house. (Pracowała dla kolejnych właścicieli tego domu.)
   He's won his fifth consecutive award. (On wygrał swoją piątą nagrodę z rzędu.)
 3. subsequent **
  • kolejny, dalszy, późniejszy oficjalnie
   Any subsequent changes must be approved. (Wszelkie dalsze zmiany muszą zostać zatwierdzone.)
   The subsequent episodes were not as good. (Kolejne odcinki nie były tak dobre.)
 4. alternate , *
  • kolejny (następujący po poprzednim)
 5. successive *
 6. succeeding
 7. posterior
 8. second ***** , także: sec potocznie ** , 2nd (skrót) **
  • kolejny, dodatkowy
   This is the second time he does that. (On robi to już kolejny raz.)
   The second portion is unnecessary. (Dodatkowa porcja jest niepotrzebna.)
 9. more of the same
  • kolejny (nie różniący się wiele od poprzedników)
 10. next *****
  • kolejny, następny (np. rozdział)
   Who's next? (Kto jest następny?)
   See you next week. (Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.)
   We'll talk about it next time. (Porozmawiamy o tym następnym razem.)
   I will see you next Friday. (Zobaczymy się w następny piątek.)
   zobacz także: following
 11. succedent
 12. sequent  
zaimek
 1. another *****

powered by  eTutor logo