PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"obok" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obok" po polsku

obok

obrazek do "next to" po polsku obrazek do "beside" po polsku
przyimek
 1. next to ***
  • obok, przy
   They are lying next to each other. (Oni leżą obok siebie.)
   We sat next to each other. (Usiedliśmy obok siebie.)
   link synonim: beside
 2. beside ***
  • obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś)
   Sit beside me. (Usiądź obok mnie.)
   She stood beside the kiosk. (Ona stała koło kiosku.)
   link synonim: next to
 3. by *****
  • obok (np. przejść obok kogoś, minąć)
   I just passed your mother by. (Właśnie przeszedłem obok twojej mamy.)
 4. past , ****
  • koło, obok
   I saw her yesterday when we drove past her house. (Widziałem ją wczoraj, kiedy przejeżdżaliśmy koło jej domu.)
   I walked past her and I didn't notice her. (Przeszedłem obok niej i jej nie zauważyłem.)
 5. against *****
  • z, przy, obok (czymś), na tle (czegoś)
   Your painting will look great against beige walls. (Twój obraz będzie świetnie wyglądał na tle beżowej ściany.)
   Her suntan looks amazing against a white shirt. (Jej opalenizna wygląda niesamowicie z białą koszulą.)
przysłówek
 1. by *****
  • obok, tuż przy (np. oknie, drzwiach)
   Please, sit here by the window. (Proszę, usiądź tu przy oknie.)
  • obok (np. przejść, przejechać)
 2. alongside ** , alongside of AmE  
  I feel safe with you alongside. (Czuję się bezpiecznie gdy mam cię obok.)
 3. collaterally
 4. forbye ScoE przestarzale , także: forby ScoE przestarzale , także: foreby ScoE przestarzale
idiom
 1. off to the side
  • na bok, obok, w bok (odsunąć się, aby porozmawiać z kimś)
   We went off to the side to talk. (Poszliśmy na bok, by porozmawiać.)
   Can I take you off to the side? I would like to discuss a delicate matter. (Czy mogę cię wziąć na bok? Chciałbym porozmawiać na temat delikatnej sprawy.)
 2. close to hand

obok, obok siebie

przysłówek
 1. abreast  

"obok" — Słownik kolokacji angielskich

close to hand kolokacja
 1. close przyimek + hand rzeczownik = blisko, obok
  Luźna kolokacja

  The guards had learned through experience that it was a bad idea to leave her victuals too close to hand.

  Podobne kolokacje: