"drive past" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drive past" po angielsku

"drive past" — Słownik kolokacji angielskich

drive past kolokacja
  1. drive czasownik + past przyimek = przejeżdżać obok
    Bardzo silna kolokacja

    I've driven past his home late at night and early in the morning.

    Podobne kolokacje: