obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś)

beside

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

beside = obok (czegoś), koło (czegoś), przy (czymś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Sit beside me. = Usiądź obok mnie.