BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"blisko" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blisko" po polsku

blisko

Close Friends obrazek do "near" po polsku
przysłówek
 1. close , ****  
  Do not stand so close to me, please. (Nie stój tak blisko mnie, proszę.)
  I live close to my school. (Mieszkam blisko mojej szkoły.)
  She sat close to me. (Ona usiadła blisko mnie.)
  Stay close behind me. (Stań blisko za mną.)
  link synonim: near
 2. near , *****
  • blisko, niedaleko (o odległości w przestrzeni)
   Is there a post office near here? (Czy jest tutaj w pobliżu poczta?)
   I live near the train station. (Mieszkam blisko stacji kolejowej.)
   Can I sit near the window? (Czy mogę usiąść blisko okna?)
   Her house is near the hospital. (Jej dom jest niedaleko szpitala.)
   The hotel is near the beach. (Hotel jest blisko plaży.)
   link synonim: close
  • blisko (prawie skończone)
   The renovation is near finish. (Remont jest blisko finiszu.)
   He said his project was near finish. (On powiedział, że jego projekt jest blisko finiszu.)
  • blisko (jakiejś liczby, poziomu)
   "How old is he?" "He's near forty." ("Ile on ma lat?" "On jest blisko czterdziestki.")
   I'm near the 100th level, don't disturb me. (Jestem blisko 100. poziomu, nie przeszkadzaj mi.)
  • blisko, podobnie
   She sang the song very near to me. (Ona zaśpiewała tę piosenkę bardzo podobnie do mnie.)
 3. closely , ***
  • blisko, z bliska
   Look closely enough at your parents and you will see yourself in them. (Przyjrzyj się blisko swoim rodzicom, a zobaczysz w nich samego siebie.)
   What a nice flower. I want to take a look at it closely. (Cóż za ładny kwiat. Chcę mu się przyjrzeć z bliska.)
  • blisko, bardzo, ściśle
   He works closely with the police services. (On ściśle współpracuje ze służbami policyjnymi.)
   The question is closely connected to your area of interest. (To pytanie jest ściśle związane z twoim obszarem zainteresowań.)
 4. nearly *****
  • blisko, niemal (o ilości czegoś)
   Nearly twenty people died in the fire. (Blisko dwadzieścia osób zginęło w pożarze.)
 5. off , *****
  • niedaleko, blisko, w pobliżu
   We used to live in a street off Central Park. (Kiedyś mieszkaliśmy przy ulicy blisko Central Parku.)
   The shop off my house has failed. (Ten sklep niedaleko mojego domu zbankrutował.)
 6. down *****
  • blisko, niedaleko
   Our destination is down. (Nasz cel podróży jest blisko.)
   She lives down from here. (Ona mieszka niedaleko stąd.)
 7. up *****
 8. intimately
  • blisko, intymnie (np. gdy coś jest z czymś blisko powiązane)
 9. by *****
 10. hereabouts , także: hereabout
 11. anigh  
 12. up close and personal
 13. approaching  
 14. hereaway dialekt , także: hereaways
 15. forbye ScoE przestarzale , także: forby ScoE przestarzale , także: foreby ScoE przestarzale
przyimek
 1. around ***** , round BrE **
  • tu, tutaj, w pobliżu, w okolicy, blisko (czegoś)
   There aren't too many shops around here. (W pobliżu nie ma zbyt wielu sklepów.)
   Is there a church around? (Czy w pobliżu jest kościół?)
   Is Mary around? (Czy Mary jest tutaj?)
   There's a nice restaurant around. (W pobliżu jest fajna restauracja.)
   Is there a bus stop around? (Czy jest w pobliżu przystanek autobusowy?)
   There's a cinema around. Would you like to come? (W pobliżu jest kino. Chciałabyś pójść?)
 1. in sight * , within sight
 2. close by  
 3. within reach , in reach
 4. round about język mówiony , round ****
 5. at close quarters , at close range
 6. in close proximity to something
idiom
 1. close at hand
 2. close to hand
 3. you're getting warm
  • blisko (komentarz rzucony do osoby zgadującej)
 4. within cooee
 1. like white on rice  
 1. near to something

Powiązane zwroty — "blisko"

przymiotnik
bliski = close +9 znaczeń
inne
rzeczownik
bliski = in the offing +1 znaczenie
bliskość = proximity +10 znaczeń
zbliżenie = close-up , także: closeup , CU (skrót) +1 znaczenie
sprzężenie (nieprzyjemny pisk kiedy mikrofon jest zbyt blisko głośnika) = feedback
zbliżanie się = approach +2 znaczenia
przysłówek
inne
phrasal verb
czasownik
idiom
przyimek
poza granicami (blisko jakiegoś miejsca) = outside

"blisko" — Słownik kolokacji angielskich

within reach kolokacja
 1. within przyimek + reach rzeczownik = w zasięgu ręki, blisko
  Bardzo silna kolokacja

  He kept them within easy reach at every moment, however.

  Podobne kolokacje:
close by kolokacja
 1. close czasownik + by przyimek = blisko
  Bardzo silna kolokacja

  The deal is expected to close by the end of the month.

  Podobne kolokacje:
 2. close przymiotnik + by przyimek = blisko
  Silna kolokacja

  The phone would be dead, the nearest house was not too close by.

  Podobne kolokacje:
in reach kolokacja
Popularniejsza odmiana: in the reaches
 1. in przyimek + reach rzeczownik = w zasięgu ręki, blisko
  Silna kolokacja

  He will use everything in his reach to come after me.

  Podobne kolokacje:
round about kolokacja
 1. round czasownik + about przysłówek = blisko, tuż, w okolicy
  Luźna kolokacja

  If I just knew where he was prepared to stand and then could just sort of do the things round about.

close to hand kolokacja
 1. close przyimek + hand rzeczownik = blisko, obok
  Luźna kolokacja

  The guards had learned through experience that it was a bad idea to leave her victuals too close to hand.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo