TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"bliskość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bliskość" po polsku

bliskość

rzeczownik
 1. proximity *
  • sąsiedztwo, bliskość [niepoliczalny]
   Their proximity made her feel better. (Ich bliskość sprawiła, że ona poczuła się lepiej.)
   Geographic proximity is no longer required. (Bliskość geograficzna nie jest już wymagana.)
   The proximity of stores and hospitals was a great advantage. (Bliskość sklepów i szpitali była dużą zaletą.)
 2. intimacy *
  • zażyłość, bliskość (między dwiema osobami) [niepoliczalny]
   It was the secret of their intimacy. (To był sekret ich zażyłości.)
   It was awkward, given intimacy they had once shared. (To było niezręczne, biorąc pod uwagę ich wcześniejszą zażyłość.)
 3. vicinity  
  His vicinity doesn't make me feel safe. (Jego bliskość sprawia, że nie czuję się bezpieczna.)
 4. society *****
  • towarzystwo, bliskość oficjalnie
   I need society for the evening, are you free? (Potrzebuję towarzystwa na wieczór, jesteś wolna?)
   He was a cold man and he never wanted society. (On był zimnym mężczyzną i nigdy nie chciał bliskości.)
 5. closeness
  • bliskość, intymność
   I don't think I've ever felt that kind of closeness before. (Nie sądzę, bym kiedykolwiek czuł taką bliskość.)
  • bliskość, zbliżanie się (w sensie przestrzennym)
  • bliskość
 6. affinity
 7. immediacy
 8. nearness  
 9. contiguity
 10. propinquity
 11. chumminess