eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"zbliżać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zbliżać kogoś" po polsku

zbliżać kogoś

phrasal verb
 1. bring somebody together , także: bring together somebody *
Final Approach on Flickr
czasownik
 1. come *****
  • podchodzić, zbliżać się [nieprzechodni]
   Come here, please. (Podejdź tutaj, proszę.)
   A little roe deer came to the group of children. (Mała sarenka podeszła do grupy dzieci.)
   Come and look at this! (Podejdź i popatrz na to!)
   W języku mówionym, czasownik "come" może być używany z dodatkowym czasownikiem poprzedzonym "and", na przykład "Come and play with me". W AmE "and" może być pominięte, dzięki czemu otrzymujemy konstrukcję "come + verb", która jest stosowana do wydawania poleceń, jak na przykład "Come eat your breakfast", "Come clean up after yourself".
 2. approach , *****
  • zbliżać się, podchodzić (do kogoś lub czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The soldiers are approaching the enemy. (Żołnierze podchodzą do wroga.)
   He approached the girl he found attractive. (On podszedł do dziewczyny, która mu się podobała.)
   Don't approach the cages, our monkeys are aggressive. (Nie zbliżaj się do klatek, nasze małpy są agresywne.)
   I carefully approached the bomb. (Ostrożnie zbliżyłem się do bomby.)
   link synonim: near
  • zbliżać się, nadchodzić (o jakimś wydarzeniu) [przechodni/nieprzechodni]
   My birthday party is approaching, do you want to come? (Zbliża się moja impreza urodzinowa, czy chcesz przyjść?)
   Your retirement is approaching. Are you happy? (Nadchodzi twoja emerytura. Cieszysz się?)
  • zbliżać się (do jakiegoś poziomu), osiągać (jakąś wartość) [przechodni/nieprzechodni]
   Our income approaches our original goal. (Nasz dochód zbliża się do naszego pierwotnego celu.)
   These paintings can approach a price of million dollars. (Te obrazy mogą osiągnąć cenę miliona dolarów.)
 3. near , *****
  • zbliżyć się, zbliżać się (do jakiegoś miejsca) [przechodni]
   We are nearing the destination. (Zbliżamy się do celu.)
   Call me when you near my house. (Zadzwoń do mnie, kiedy zbliżysz się do mojego domu.)
   link synonim: approach
  • zbliżyć się, zbliżać się (do jakiegoś stanu, sytuacji) [przechodni]
   I'm nearing a nervous breakdown. (Zbliżam się do załamania nerwowego.)
   The experiment is nearing its conclusion. (Eksperyment zbliża się ku końcowi.)
  • zbliżyć się, zbliżać się (do jakiejś daty) [przechodni]
   We are nearing Christmas, what do you want for a present? (Zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia, co chcesz na prezent?)
   My parents are nearing their anniversary; I don't know what I should buy them. (Moi rodzice zbliżają się do swojej rocznicy; nie wiem, co powinienem im kupić.)
  • zbliżyć sie, zbliżać się (jakiś dzień, jakaś okazja) [nieprzechodni]
   My birthday is nearing, I can't wait! (Zbliżają się moje urodziny, nie mogę się doczekać!)
   Our wedding is nearing - I'm so happy! (Nasz ślub się zbliża - jestem taki szczęśliwy!)
 4. close , *****
 5. get close * , get closer
 6. draw close , draw near
 7. encroach
phrasal verb
 1. come along *
 2. close in *
  • zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
   The wolves were closing in on us. (Wilki nas otaczały.)
   Our enemies will close in on us if we don't do something. (Nasi wrogowie nas otoczą, jeśli czegoś nie zrobimy.)
 3. roll around
  • nadchodzić, zbliżać się
   Christmas is rolling around and I can't wait for the Christmas tree. (Zbliżają się święta i nie mogę doczekać się choinki.)
   The animals collect food before winter rolls around. (Zwierzęta zbierają jedzenie przed nadejściem zimy.)
 4. come up ****
  • zbliżać się (o jakimś wydarzeniu, okazji)
   My birthday is coming up. (Moje urodziny się zbliżają.)
   Are your exams coming up? (Czy zbliżają się twoje egzaminy?)
   W tym znaczeniu "come up" występuje w czasie continuous.
 5. be coming up
czasownik
 1. bond ***
phrasal verb
 1. come up to somebody , come up ****
  • podejść do kogoś, podejść bliżej, zbliżyć się
   A tourist came up to me and asked for directions. (Jakiś turysta podszedł do mnie i zapytał o drogę.)
   I came up to the teacher and told him that I didn't have my homework. (Podszedłem do nauczyciela i powiedziałem mu, że nie mam swojej pracy domowej.)
   Can I come up and see your tattoos? (Czy mogę podejść bliżej i zobaczyć twoje tatuaże?)
   Come up and show me your earrings. (Zbliż się i pokaż mi swoje kolczyki.)
   We just came up to say hello. (My tylko podeszliśmy, żeby się przywitać.)
   He came up and asked for money. (On podszedł i poprosił o pieniądze.)
 1. get up-close

Powiązane zwroty — "zbliżać kogoś"

przysłówek
blisko = close +9 znaczeń
przyimek
inne
idiom
przymiotnik
bliski = close +8 znaczeń
inne
rzeczownik
bliskość = proximity +8 znaczeń
zbliżenie = close-up , także: closeup , CU (skrót) +1 znaczenie
czasownik
przybliżać = zoom +2 znaczenia
upływać (zbliżać się do końca) = draw on
phrasal verb