BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"close in" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "close in" po angielsku

close in *

phrasal verb
 1. zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
  The wolves were closing in on us. (Wilki nas otaczały.)
  Our enemies will close in on us if we don't do something. (Nasi wrogowie nas otoczą, jeśli czegoś nie zrobimy.)
 2. pogarszać się (o pogodzie), zapadać (o zmierzchu)
  We have to find shelter. The weather is closing in. (Musimy znaleźć schronienie. Pogoda się pogarsza.)
  They were trying to find the way as the night was closing in. (Oni próbowali odnaleźć drogę, podczas gdy zapadała noc.)
 3. stawać się krótszym (o dniach)
  The days are closing in. Winter is coming. (Dni stają się krótsze. Nadchodzi zima.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"close in" — Słownik kolokacji angielskich

close in kolokacja
 1. close czasownik + in przyimek = zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
  Bardzo silna kolokacja

  He won't close his eyes in case you do something to him.

  Podobne kolokacje:
 2. close przymiotnik + in przyimek = zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku)
  Silna kolokacja

  Thus, the project was close to 60% down in total sales.

  Podobne kolokacje:
 3. close czasownik + in przysłówek
  Bardzo luźna kolokacja

  This store closed in early 2005, ten years after the film's release.

powered by  eTutor logo