PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"close" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

close czasownik

close + rzeczownik
Kolokacji: 93
close factories • close one's eyes • close one's mouth • close one's hand • close one's office • close one's borders • close one's fingers • ...
czasownik + close
Kolokacji: 32
help close • plan to close • forced to close • scheduled to close • begin closing • try to close • decide to close • expected to close • ...
close + przyimek
Kolokacji: 56
close down • close behind • closed until • close up • close off • close out • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 39
2. close down = zamykać, zakończyć działalność, zostać zamkniętym close down
3. close up = zaszyć (ranę), zagoić się, zasklepiać się (o ranie) close up
5. close off = blisko daleko close off
6. closed until = zamknięty do czasu gdy closed until
7. close on = blisko na close on
8. close at = blisko przy close at
9. closed following = zakończone następowanie closed following
10. close out = wyprzedawać (całkowicie) close out
11. closed since = zamknięty od tej pory closed since
12. close within = blisko wewnątrz close within
13. close over = blisko ponad close over
14. closed during = zamknięty podczas closed during
15. close against = blisko przeciwko close against
18. close after = blisko potem close after
19. close by = blisko close by
20. close to = blisko close to
21. close for = blisko dla close for
22. close before = blisko wcześniej close before
23. close without = blisko na zewnątrz close without
24. close in = zbliżać się, otaczać (gł. w celu ataku) close in
  • He won't close his eyes in case you do something to him.
  • Up to 9,000 more are expected to close in the next three years.
  • The companies said they expected the deal to close in the second half of 2005.
  • The deal will close in 6 to 12 months, one person said.
  • The deal is now expected to close in early May.
  • They are both likely to close in the near future.
  • Then she closed the door in his face and left him on the step outside.
  • He closed his eyes for the first time in four days.
  • The group of us closed in a little around the car.
  • Without another word he closed the door in my face.
25. closed under = zamknięty poniżej closed under
26. closed between = zamknięty pośrodku closed between
27. close about = blisko około close about
28. close through = blisko całkowicie close through
31. close of = blisko z close of
32. close above = blisko wyżej close above
33. closed due to = zamknięty z powodu closed due to
36. close below = blisko poniżej close below
37. close out with = blisko na zewnątrz z close out with
39. close despite = blisko pomimo close despite
close + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 107
temporarily closed • permanently closed • officially closed • tightly closed • close early • slowly close • quickly close • finally close • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.