Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"close to" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "close to" po angielsku

close up
up close , także: close to ****

przysłówek
 1. z bliska

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Close Friends
przymiotnik
 1. bliski, pobliski, niedaleki
  He is my close relative. (On jest moim niedalekim krewnym.)
  My boyfriend lives in a close village. (Mój chłopak mieszka w pobliskiej wsi.)
  link synonim: near
  zobacz także: immediate
 2. bliski, zażyły
  Tom and Mary are in a very close relationship. (Tom i Mary są w bardzo bliskiej relacji.)
  Jack is my close friend. (Jack to mój bliski przyjaciel.)
 3. podobny
  His car looks close to mine. (Jego samochód jest podobny do mojego.)
  Your new boyfriend is close to the previous one. (Twój nowy chłopak jest podobny do tego poprzedniego.)
 4. baczny, dokładny, uważny (np. o spojrzeniu na coś)
  My mother gave me a close look. (Moja mama rzuciła mi uważne spojrzenie.)
 5. wyrównany (np. o grze)
  The game was very close, unfortunately Poland lost. (Gra była bardzo wyrównana, niestety Polska przegrała.)
  It was a close match but we won. (To był wyrównany mecz, ale wygraliśmy.)
 6. gęsty, zwarty
  Her whole work is written in a close print. (Cała jej praca jest napisana zwartą czcionką.)
  My handwriting is rather close and small. (Moje pismo jest raczej gęste i małe.)
 7. parny, duszny (o pogodzie)  BrE
  It's close today. I can barely breathe. (Dzisiaj jest parno. Ledwo mogę oddychać.)
  I hope it will rain tomorrow, today was so close. (Mam nadzieję, że jutro będzie padać, dzisiejszy dzień był taki duszny.)
 8. tajemniczy, małomówny
  He's a very close person, I don't know anything about him. (On jest bardzo tajemniczą osobą, nic o nim nie wiem.)
  Don't be so close, I am your friend. (Nie bądź taki tajemniczy, jestem twoim przyjacielem.)
 9. skąpy
  He is very close, he didn't pay for dinner. (On jest bardzo skąpy, nie zapłacił za kolację.)
  He didn't want to buy her a birthday gift because he's close. (On nie chciał jej kupić prezentu urodzinowego bo jest skąpy.)
 10. bardzo krótki (np. włosy ścięte tuż przy skórze)
  He has a close haircut. (On ma krótko ścięte włosy.)
 11. ścisły, rygorystyczny (np. nadzór)
  The prisoners are under close supervision. (Więźniowie są pod ścisłym nadzorem.)
 12. trudny do uzyskania (np. o pieniądzach)
  The money was close. (Pieniądze były trudne do uzyskania.)
 13. zamknięty, bez wyjścia (np. pomieszczenie)
  This room is close. (Ten pokój jest zamknięty.)
  link synonim: closed
 14. zamknięty, ograniczony, dostępny wybranym (np. klub)
  It's a close scholarship. (To stypendium naukowe jest dostępne wybranym.)
przysłówek
 1. blisko
  Do not stand so close to me, please. (Nie stój tak blisko mnie, proszę.)
  I live close to my school. (Mieszkam blisko mojej szkoły.)
  She sat close to me. (Ona usiadła blisko mnie.)
  Stay close behind me. (Stań blisko za mną.)
  link synonim: near
rzeczownik
 1. zaułek (często w nazwie ulic)  BrE [policzalny]
  He insisted we met at this close next to the park. (On nalegał, abyśmy spotkali się w tym zaułku obok parku.)
  Meet me at the close next to my office. (Spotkajmy się w zaułku obok mojego biura.)
  She lives at 12 Crescent Close. (Ona mieszka w zaułku Crescent Close 12.)
 2. obręb (katedry)  BrE [policzalny]
 3. zamknięty teren, ogrodzony teren [policzalny]
 4. kadencja [policzalny]
 5. wejście z ulicy do klatki schodowej budynku [policzalny]
 6. boisko sportowe, boisko szkolne (w Wielkiej Brytanii) [policzalny]
 7. potyczka, utarczka przestarzale [policzalny]
 8. zamknięcie (drzwi)
obrazek do "close" po polsku
czasownik
 1. zamykać [przechodni/nieprzechodni]
  He closed the door. (On zamknął drzwi.)
  link synonim: shut
 2. kończyć [przechodni/nieprzechodni]
  We have to close the meeting, our boss is tired. (Musimy skończyć spotkanie, nasz szef jest zmęczony.)
  Can we close this conversation? I don't want to talk about it. (Czy możemy skończyć tę rozmowę? Nie chcę o tym mówić.)
 3. kończyć się [nieprzechodni]
  The festival will close on Sunday. (Festiwal skończy się w niedzielę.)
  When will this nightmare close? (Kiedy ten koszmar się skończy?)
 4. zbliżać się, zmniejszać różnicę [przechodni/nieprzechodni]
  I closed to the leader of the race. (Zbliżyłem się do lidera wyścigu.)
  We were closing to our station, so we put on our jackets. (Zbliżaliśmy się do naszej stacji, więc założyliśmy nasze kurtki.)
 5. zacisnąć się (wokół czegoś, o rękach, ramionach) [przechodni/nieprzechodni]
  She heard the thief and her fist closed around the knife. (Ona usłyszała złodzieja i jej pięść zacisnęła się wokół noża.)
 6. zamykać (sprawę), domykać (sprawę) [przechodni]
  The director decided to close the case without imposing any disciplinary penalty on him. (Drektor postanowił zamknąć sprawę bez nakładania na niego żadnej kary.)
 7. zawierać się, zamykać się (np. o drzwiach, oknie) [nieprzechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zakończenie, koniec oficjalnie [tylko liczba pojedyncza]
  He bowed down at the close. (On ukłonił się na koniec.)
  The audience started applauding the actors after the close. (Po zakończeniu widownia zaczęła bić brawo aktorom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zamykać, zakończyć działalność, zostać zamkniętym [przechodni/nieprzechodni]
  The store next to my house closed down. (Sklep obok mojego domu zakończył działalność.)
  They closed down the salon because they had financial problems. (Oni zamknęli salon, ponieważ mieli problemy finansowe.)
  They had to close the shop because they didn't have many clients. (Oni musieli zamknąć sklep, bo nie mieli dużo klientów.)
  link synonim: shut down
czasownik
 1. zaszyć (ranę), zagoić się, zasklepiać się (o ranie) [przechodni/nieprzechodni]
  All right, it's time to finish this surgery. Someone close him up please. (W porządku, pora zakończyć tą operację. Niech go ktoś zaszyje proszę.)
  I can see that the wound has closed nicely, you have nothing to worry about, sir. (Widzę, że rana zagoiła się ładnie, nie ma się pan czym martwić.)
 2. zamykać (sklep, urząd) [przechodni/nieprzechodni]
  Hurry up, the shop closes at five. (Pospiesz się, sklep zamyka się o piątej.)
  I'm sorry, but we're closing in ten minutes. (Przepraszam, ale zamykamy za dziesięć minut.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. jesteś blisko (odgadnięcia czegoś) język mówiony
  You're close to find the solution to the mystery. (Jesteś blisko odgadnięcia rozwiązania zagadki.)
  "What really happened here?" "You don't know yet but you're close." ("Co tu się naprawdę wydarzyło?" "Ty jeszcze nie wiesz, ale jesteś blisko.")

Powiązane zwroty — "close to"

phrasal verb
inne
rzeczownik
close-up , także: closeup , CU (skrót) = zbliżenie (podczas kręcenia filmu) +1 znaczenie
close of business , COB (skrót) = koniec pracy (na koniec dnia pracy), wraz z końcem dnia
inne
czasownik
close down = kończyć nadawanie (programu telewizyjnego, np. w nocy)
idiom

"close to" — Słownik kolokacji angielskich

close to kolokacja
 1. close przymiotnik + to przyimek = z bliska
  Bardzo silna kolokacja

  But the state said one was too close to the water.

  Podobne kolokacje:
 2. close czasownik + to przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  But they did not exactly close the door to the idea, either.

  Podobne kolokacje: