eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"ograniczony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ograniczony" po polsku

ograniczony

obrazek do "restricted" po polsku
przymiotnik
 1. limited ***
  • ograniczony, limitowany
   My knowledge of history is limited. (Moja znajomość historii jest ograniczona.)
   We've got limited options. (Mamy ograniczone możliwości.)
   They've sold a limited number of tickets. (Oni sprzedali ograniczoną ilość biletów.)
   link synonim: restricted
   przeciwieństwo: infinite
   zobacz także: finite
 2. narrow , ***
  • ograniczony, ciasny, zawężony
   He has a narrow mind. (On ma ograniczony umysł.)
   She can't comprehend that with her narrow mind. (Ona nie może tego pojąć swoim zawężonym umysłem.)
   We have a narrow number of tickets for the concert. (Mamy ograniczoną liczbę biletów na koncert.)
   There is a narrow number of seats. (Jest ograniczona liczba miejsc.)
 3. restricted  
  Their access to education is severely restricted. (Ich dostęp do edukacji jest poważnie ograniczony.)
  The number of foreign players is restricted to five per team. (Liczba zagranicznych graczy jest ograniczona do pięciu na drużynę.)
  link synonim: limited
 4. controlled *
  • kontrolowany, ograniczony
   This country has tightly controlled financial markets. (Kraj ten posiada ściśle kontrolowane rynki finansowe.)
   He is controlled by his mother at all times. (On jest kontrolowany przez matkę przez cały czas.)
 5. scarce *
  • ograniczony (o zasobach naturalnych), niewystarczający (np. o pożywieniu), niewielki (np. o podaży)
   Food for birds is scarce in winter. (Nie ma wystarczająco jedzenia dla ptaków w zimie.)
 6. impaired
  • ograniczony, upośledzony (np. o zdolności widzenia, słyszenia)
   He has impaired memory. (On ma upośledzoną pamięć.)
   Her brother is visually-impaired, and uses a white cane. (Jej brat ma uszkodzony wzrok i używa białej laski.)
 7. tight **
  • ograniczony (np. budżet)
   Our budget is tight, we cannot afford a trip to Spain. (Nasz budżet jest ograniczony, nie stać nas na wycieczkę do Hiszpanii.)
   I'm on a tight budget this month. (Mam w tym miesiącu ograniczony budżet.)
 8. scant
 9. stringent
  • ograniczony (rynek), ciasny (budżet)
 10. confined  
  zobacz także: isolated
 11. obtuse
 12. constricted
 13. bounded
 14. circumscribed
 15. close , ****
 16. unenlightened  
 17. hidebound
 18. one-note
 19. shoestring
 20. feeble-minded , feebleminded
  • ograniczony (umysłowo)
 21. blinkered  
 22. bordered
 23. exhaustible
  • ograniczony (o zasobach)
 24. closed-minded , także: close-minded , narrow-minded
 25. delimited
 26. boneheaded , także: bone-headed
 27. unintellectual
 28. well-contained
 29. straitened
 30. limitary   dawne użycie
idiom
 1. not playing with a full deck
czasownik
 1. limit ****
  • limitować, ograniczać [przechodni]
   Try to limit phone usage at work. (Spróbuj ograniczyć używanie telefonu w pracy.)
   If you limit your daily calorie intake, you will lose weight. (Jeżeli zmniejszysz dziennie spożycie kalorii, to schudniesz.)
 2. restrict **
  • ograniczać (np. czyjeś prawa, wolność) [przechodni]
   These regulations seriously restrict the rights of the minorities living in this country. (Te przepisy poważnie ograniczają prawa mniejszości żyjących w tym państwie.)
 3. confine **   [przechodni]
  In the previous job I was confined to doing only one thing. (W poprzedniej pracy byłem ograniczony do robienia tylko jednej rzeczy.)
 4. hinder *
 5. curb **
  • ograniczać (np. wydatki, podatki)
   We have to curb our expenses or else we will go bankrupt. (Musimy ograniczyć nasze wydatki, bo inaczej zbankrutujemy.)
 6. cabin **
 7. constrain *
 8. erode *
 9. stint *
  • ograniczać, limitować (coś)
   He doesn't stint himself in spending money. (Nie ogranicza się w wydawaniu pieniędzy.)
 10. restrain *
 11. interfere **
 12. hamstring
 13. ration
  • ograniczać (np. papierosy), limitować (np. oglądanie telewizji)
   He had to ration cigarettes to preserve his health. (On musiał ograniczyć papierosy, żeby zachować swoje zdrowie.)
 14. curtail
 15. imprison *  
 16. cramp
 17. shackle
 18. scant
 19. circumscribe
 20. enclose * , także: inclose   [przechodni]
 21. corset
 22. delimit , także: delimitate
 23. scrimp
 24. straiten
 25. astrict   oficjalnie
 26. straightjacket , straitjacket  
phrasal verb
 1. cut back *
  • redukować (np. zatrudnienie), ograniczać (np. wydatki), zmniejszać (np. produkcję)
   He cut back calories in order to lose weight. (On ograniczył kalorie, aby schudnąć.)
 2. cut down *  
  This will allow us to cut down the costs of the European institutions and avoid wasting time and money. (Pozwoli to nam na ograniczenie kosztów instytucji europejskich oraz na uniknięcie marnotrawstwa czasu i pieniędzy.)
 3. crack down on something
 4. hedge about , hedge around

Powiązane zwroty — "ograniczony"

rzeczownik
przymiotnik
ogólny (nie ograniczony) = general
czasownik
przysłówek