Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"ciasny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciasny" po polsku

ciasny

obrazek do "tight" po polsku obrazek do "cramped" po polsku
przymiotnik
 1. tight ** , tight-fitting
  • ciasny, obcisły (o ubraniu)
   These trousers are too tight; I think I need something a little larger. (Te spodnie są zbyt ciasne; sądzę, że potrzebuję czegoś większego.)
   I can't breathe - this shirt is too tight. (Nie mogę oddychać - ta koszula jest za ciasna.)
 2. narrow , ***
  • ograniczony, ciasny, zawężony
   He has a narrow mind. (On ma ograniczony umysł.)
   She can't comprehend that with her narrow mind. (Ona nie może tego pojąć swoim zawężonym umysłem.)
   We have a narrow number of tickets for the concert. (Mamy ograniczoną liczbę biletów na koncert.)
   There is a narrow number of seats. (Jest ograniczona liczba miejsc.)
 3. cramped
  • ciasny, zatłoczony (np. budynek, pomieszczenie)
   Their office is cramped and dark. (Ich biuro jest ciasne i ciemne.)
   We'd buy this house if it wasn't so cramped. (Kupilibyśmy ten dom, gdyby nie był taki ciasny.)
   I don't feel good in cramped spaces. (Nie czuję się dobrze w ciasnych przestrzeniach.)
   link synonimy: crowded, packed
 4. stringent
 5. tight **
  • ciasny (np. miejsce w samochodzie)
   My plane seat was too tight. (Moje miejsce w samolocie było za ciasne.)
   This armchair is too tight, we should buy a bigger one. (Ten fotel jest za ciasny, powinniśmy kupić większy.)
 6. contracted  
 7. closed-minded , także: close-minded , narrow-minded
 8. pokey  
 9. dinky , także: dinkey
 10. poky
 11. strait * , str. (skrót)
  • wąski (np. o przejściu), ciasny (o pomieszczeniu) przestarzale
   There is a strait passage between the houses. (Pomiędzy domami jest wąskie przejście.)
   This room is too strait for all of us. (Ten pokój jest zbyt ciasny dla nas wszystkich.)
przysłówek
 1. pokily

Powiązane zwroty — "ciasny"

przysłówek
ciasno = tight +1 znaczenie
rzeczownik
idiom
przymiotnik