Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"crowded" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "crowded" po angielsku

crowded **

obrazek do "crowded" po polsku
przymiotnik
 1. zatłoczony (wypełniony ludźmi)
  The beach was very crowded. (Plaża była bardzo zatłoczona.)
  I hate travelling in those crowded trams. (Nie znoszę podróżować tymi zatłoczonymi tramwajami.)
  He got lost in the crowded building. (On zgubił się w zatłoczonym budynku.)
  link synonimy: packed, cramped, busy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "crowd" po polsku
rzeczownik
 1. tłum
  The crowd of people got on the bus. (Tłum ludzi wsiadł do autobusu.)
  She got lost in the crowd. (Ona zgubiła się w tłumie.)
  link synonim: crush
 2. paczka (np. znajomych) potocznie
  I'm going to the bar with my crowd, do you want to join us? (Idę do baru z moją paczką, chcesz do nas dołączyć?)
  I'm waiting for my crowd - we're going to the cinema. (Czekam na moją paczkę - idziemy do kina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. tłoczyć się, stłoczyć się (np. na peronie) [nieprzechodni]
  People crowded on platform number 4. (Ludzie stłoczyli się na peronie numer 4.)
  People crowded on a bus station. (Ludzie tłoczyli się na przystanku autobusowym.)
 2. zaludniać, zatłoczyć (np. plażę) [przechodni]
  Vacationers crowded the beach today. (Wczasowicze zatłoczyli dzisiaj plażę.)
  Tourists from different countries crowded the church. (Turyści z różnych państw zaludnili kościół.)
  link synonim: fill
 3. zagracić, przeładować (np. umysł) [przechodni]
  Don't crowd your brain with unnecessary information. (Nie zagracaj sobie mózgu niepotrzebnymi informacjami.)
  The courier crowded our minds with dates and names. (Pilot wycieczki przeładował nasze umysły datami i nazwiskami.)
 4. napierać, osaczać (np. kogoś) [przechodni]
  The natives crowded the white people. (Tubylcy osaczyli białych ludzi.)
  Suddenly, three large lions crowded us. (Trzy wielkie lwy nagle nas osaczyły.)
 5. naciskać, ponaglać (np. kogoś swoimi prośbami)  AmE [przechodni]
  Please don't crowd me. I am doing my best. (Proszę cię, nie ponaglaj mnie. Staram się jak najlepiej.)
  If you keep crowding me, I will definitely refuse. (Jeżeli będziesz mnie cały czas naciskał, na pewno odmówię.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zaludnić się