"ponaglać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ponaglać" po polsku

ponaglać

czasownik
 1. rush ****
  • poganiać, ponaglać [przechodni]
   He kept rushing me. (On ciągle mnie poganiał.)
   Don't rush her, she needs some time to get ready. (Nie poganiaj jej, potrzebuje trochę czasu, żeby się przygotować.)
 2. hasten
  • ponaglać, popędzać
   Our mother hastened us to wash our hands. (Nasza matka popędziła nas, żebyśmy umyli ręce.)
   Don't hasten me! We still have some time. (Nie ponaglaj mnie! Wciąż mamy trochę czasu.)
 3. crowd ****
  • naciskać, ponaglać (np. kogoś swoimi prośbami) American English [przechodni]
   Please don't crowd me. I am doing my best. (Proszę cię, nie ponaglaj mnie. Staram się jak najlepiej.)
   If you keep crowding me, I will definitely refuse. (Jeżeli będziesz mnie cały czas naciskał, na pewno odmówię.)
 4. spur **
  • ponaglać, pospieszać
   Don't spur me! I'm moving as fast as I can. (Nie ponaglaj mnie! Działam tak szybko, jak mogę.)
czasownik
 1. spur somebody on

Powiązane zwroty — "ponaglać"

przysłówek
nagle = suddenly +10 znaczeń
inne
nagle = all of a sudden +2 znaczenia
idiom
inne
czasownik
przymiotnik
naglący = urgent +5 znaczeń

powered by  eTutor logo