"nagle" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nagle" po polsku

nagle

przysłówek
 1. suddenly ****
  • nagle (szybko i niespodziewanie)
   It happened so suddenly. (To wydarzyło się tak nagle.)
   Suddenly, she stopped and looked at me. (Nagle ona zatrzymała się i spojrzała na mnie.)
   It suddenly became a problem. (Nagle stało się to problemem.)
   link synonim: all of a sudden
 2. sharply **
  • nagle, gwałtownie
   Prices have risen sharply. (Ceny poszły gwałtownie do góry.)
   She pulled up sharply when she saw the red light. (Ona zahamowała gwałtownie, gdy zobaczyła czerwone światło.)
 3. abruptly *
 4. hastily
 5. headlong
 6. cold ****
 7. capriciously
 8. subito
 9. plump *
 10. amain
 1. all of a sudden
 2. all at once
idiom
 1. out of the blue , out of a clear blue sky
 2. two shakes of a lamb's tail

Powiązane zwroty — "nagle"

phrasal verb
przymiotnik
nagły = sudden +8 znaczeń
naglący = urgent +5 znaczeń
rzeczownik
nagły = overnight success +1 znaczenie
nawał (gdy nagle coś pojawia się w dużej ilości) = blizzard
nagłość = urgency +3 znaczenia
uderzanie (poczucie nagle, np. zapachu) = hitting
czasownik
przysłówek
idiom

powered by  eTutor logo