"tłum" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tłum" po polsku

tłum

rzeczownik
 1. crowd ****  
  The crowd of people got on the bus. (Tłum ludzi wsiadł do autobusu.)
  She got lost in the crowd. (Ona zgubiła się w tłumie.)
  link synonim: crush
 2. the crowd ***
  • tłum (zwykli ludzie)
   The crowd did not have long to make its case. (Tłum nie miał zbyt wiele czasu żeby przedstawić swoją sprawę.)
   You have to be creative and stand out from the crowd. (Musisz być kreatywny i wyróżniać się z tłumu.)
 3. mass ****
  • masa, tłum (duża grupa ludzi) [SINGULAR]
   A mass of people came to say the last goodbye to Michel Jackson. (Masa ludzi przyszła, żeby pożegnać po raz ostatni Michaela Jacksona.)
   A furious mass was shouting and singing. (Rozwścieczany tłum krzyczał i śpiewał.)
 4. mob *
  • tłum, motłoch [COUNTABLE]
   An angry mob formed in front of the city hall. (Wściekły tłum utworzył się przed ratuszem.)
 5. herd **  
  There was a herd of people at the zoo today. (W zoo był dzisiaj tłum ludzi.)
 6. host ****
 7. multitude *  
  Flood victims were aided by a multitude of volunteers. (Ofiarom powodzi pomógł tłum wolontariuszy.)
 8. crush **
  • ścisk, tłok, tłum [SINGULAR]
   There was a great crush inside. (W środku był straszny tłok.)
   He pressed through the crush of dancers to where Sarah was standing. (Przecisnął się przez tłum tancerzy tam, gdzie stała Sarah.)
   link synonim: crowd
 9. horde
  • tłum (ludzi)
 10. throng
  • chmara (zwierząt), tłum (ludzi), gromada (rzeczy) written
   There was a throng of wild animals coming right at us. (Chmara dzikich zwierząt pędziła prosto na nas.)
 11. legion *
 12. the multitude
 13. shoal
 14. populace
 15. roomful
 16. rabble
 17. caboodle
 18. meiny old use , także: meinie
  • tłum (w szkockim ang.)
czasownik
 1. dull **
  • spłowieć, stępić, tłumić (np. kolor, dźwięk) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The colour of the walls dulled over time. (Kolor ścian spłowiał z czasem.)
   You dulled the blade so now sharpen it. (Stępiłeś ostrze, to teraz je naostrz.)
   Thick walls dull sounds. (Grube ściany tłumią dźwięki.)
 2. check *****
 3. suppress *
 4. throttle
  • tłumić (rozwój), dławić (postęp)
   We have to make sure this change will not throttle our development. (Musimy się upewnić, że to zmiana na stłumi naszego rozwoju.)
 5. curtail
 6. extinguish
 7. strangle
 8. muffle
 9. smother
 10. dampen
 11. stifle *
 12. depress
 13. quell
 14. repress
 15. mute
 16. pacify
 17. squelch
 18. deaden
 19. subdue
 20. stultify
phrasal verb
 1. snuff out
  • tłumić (np. rozruchy), zdławić (np. powstanie)
   The army snuffed out the uprising. (Armia zdławiła powstanie.)
   The police have to snuff out the disorder. (Polica musi stłumić rozruchy.)
 2. choke back
 3. shut something out
phrasal verb
 1. fight something down
  • ukrywać coś, zwalczać coś, tłumić coś
   You have to fight your emotions down and stay calm. (Musisz stłumić swoje emocje i pozostać spokojnym.)
   He's trying to fight down his sadness but it doesn't work. (On próbuje ukrywać swój smutek, ale to nie działa.)
 2. bottle something up , bottle up something
  • dusić coś w sobie, tłumić coś, taić coś (np. żal, złość, smutek)
   You can't bottle the anger up. (Nie możesz dusić w sobie złości.)
   I couldn't bottle my sorrow up any longer. (Nie mogłem dłużej dusić w sobie żalu.)
   My therapist told me not to bottle up my emotions. (Mój terapeuta powiedział mi, abym nie tłumił moich emocji.)

Powiązane zwroty — "tłum"

czasownik
przymiotnik
gęsty (np. tłum) = dense
hałaśliwy (np. tłum) = tumultuous +1 znaczenie
rozkrzyczany (np. tłum) = raucous
wzburzony (np. tłum) = riotous
wrzaskliwy (np. pijak, dziecko, tłum) = obstreperous
żądny krwi (np. zwierzę, tłum) = bloodthirsty
poruszony (np. tłum) = aboil
rzeczownik
tłumienie = suppression +11 znaczeń
tłumik = silencer +8 znaczeń
fala (przenoszenie osoby przez tłum) = crowd surfing , także: body surfing
phrasal verb
rozgonić coś (np. demonstrację, tłum) = break something up , także: break up something
dopasować się (np. w tłum, w towarzystwo) = blend in
przebijać się przez coś (np. przez tłum, przez chmury) = break through something
przysłówek
tłumnie = mob-handed +1 znaczenie
inne
Zobacz także: stłumienie

powered by  eTutor logo