"przeładować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeładować" po polsku — Słownik angielsko-polski

przeładować

czasownik
 1. crowd ****
  • zagracić, przeładować (np. umysł) [TRANSITIVE]
   Don't crowd your brain with unnecessary information. (Nie zagracaj sobie mózgu niepotrzebnymi informacjami.)
   The courier crowded our minds with dates and names. (Pilot wycieczki przeładował nasze umysły datami i nazwiskami.)
 2. rack **
  • przeładować (poprzez odciągnięcie zamka)
 3. overload
 4. reload
 5. clutter *
 6. overcharge , o/c (skrót)

Powiązane zwroty — "przeładować"

czasownik
ładować = charge , charge up +4 znaczenia
załadować = bundle , bdle (skrót) +3 znaczenia
rozładować = unload +5 znaczeń
wyładować = vent +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
ładowarka = charger +4 znaczenia
ładownia = cargo +5 znaczeń
wyładunek = discharge +2 znaczenia
przeładowanie = overload +6 znaczeń
idiom