"napierać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napierać" po polsku

napierać

czasownik
 1. press *****
  • tłoczyć się, napierać [nieprzechodni]
   People pressed in the tram, so I walked home. (Ludzie tłoczyli się w tramwaju, więc poszedłem do domu pieszo.)
   All students pressed in front of the room waiting for the results of the exam. (Wszyscy studenci tłoczyli się przed salą czekając na wyniki egzaminu.)
 2. crowd ****
  • napierać, osaczać (np. kogoś) [przechodni]
   The natives crowded the white people. (Tubylcy osaczyli białych ludzi.)
   Suddenly, three large lions crowded us. (Trzy wielkie lwy nagle nas osaczyły.)
phrasal verb
 1. push against

Powiązane zwroty — "napierać"

phrasal verb

"napierać" — Słownik kolokacji angielskich

push against kolokacja
 1. push czasownik + against przyimek = napierać (na coś)
  Bardzo silna kolokacja

  At the same time, I do not try to push him against his will.

  Podobne kolokacje: