"press" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "press" po angielsku

press *****

obrazek do "press" po polsku
czasownik
 1. naciskać, przyciskać (klawisz) [przechodni]
  Press any key to continue. (Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.)
  Press the "Delete" key to remove the data. (Naciśnij klawisz "Delete", aby usunąć dane.)
  Did you press the right key? (Czy nacisnąłeś odpowiedni klawisz?)
 2. prasować [przechodni]
  Mom, can you press my shirt? (Mamo, czy możesz wyprasować moją koszulę?)
  I'll press your dress but you have to do the rest yourself. (Wyprasuję ci sukienkę, ale resztę musisz zrobić sama.)
 3. tłoczyć się, napierać [nieprzechodni]
  People pressed in the tram, so I walked home. (Ludzie tłoczyli się w tramwaju, więc poszedłem do domu pieszo.)
  All students pressed in front of the room waiting for the results of the exam. (Wszyscy studenci tłoczyli się przed salą czekając na wyniki egzaminu.)
 4. przygniatać, przyciskać [przechodni]
  Press the suitcase, so I can close it. (Przyciśnij walizkę, abym mógł ją zapiąć.)
  I pressed the creased document with heavy books. (Przycisnęłam pognieciony dokument ciężkimi książkami.)
 5. wywierać nacisk, wywierać presję [przechodni/nieprzechodni]
  The police pressed him to plead guilty. (Policja wywarła na nim presję, aby przyznał się do winy.)
  Don't press him - he'll tell you the truth when he's ready. (Nie wywieraj na nim presji - powie ci prawdę, kiedy będzie gotowy.)
 6. wciskać, wmuszać [przechodni]
  Stop pressing the food into him! (Przestań wmuszać w niego jedzenie!)
  My mom used to press milk into me. (Moja mama kiedyś wmuszała we mnie mleko.)
 7. dociskać
  You need to press the wound to stop bleeding. (Musisz docisnąć ranę aby zatamować krwawienie.)
rzeczownik
 1. tłocznia, praska [policzalny]
  She lost her potato press. (Ona zgubiła swoją praskę do ziemniaków.)
 2. naciśnięcie [policzalny]
  You can turn it on with a single press. (Możesz to włączyć jednym naciśnięciem.)
  A press of the red button will activate the alarm. (Naciśnięcie czerwonego guzika włączy alarm.)
 3. tłok, ścisk  BrE [tylko liczba pojedyncza]
  The press in the club made me have a panic attack. (Ścisk w klubie sprawił, że dostałem ataku paniki.)
  I can't breathe because of that press. (Nie mogę oddychać przez ten tłok.)
  That press makes me sick, I need some fresh air. (Ten ścisk sprawia, że jest mi niedobrze - potrzebuję trochę świeżego powietrza.)
 4. kredens, szafka [policzalny]
  Irish English
przymiotnik
 1. prasowy
  The next press conference will take place on Tuesday. (Następna konferencja prasowa odbędzie się we wtorek.)
  The politician left in the middle of the press interview. (Polityk wyszedł w środku wywiadu prasowego.)
obrazek do "the press" po polsku
rzeczownik
 1. prasa
  This event has been covered extensively in the press. (To wydarzenie było obszernie opisane w prasie.)
  Many people have fought for freedom of the press. (Wielu ludzi walczyło o wolność prasy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "press"

rzeczownik
czasownik
przysłówek
przymiotnik
phrasal verb
inne
kolokacje

podobne do "press" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "press" po polsku

inne