BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"wywierać nacisk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wywierać nacisk" po polsku

wywierać nacisk

czasownik
 1. lobby , **   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  The Brazilian Ambassador did not lobby me. (Brazylijski ambasador nie wywierał na mnie żadnych nacisków.)
 2. push ****
  • wywierać nacisk, wywierać presję, mocno namawiać, naciskać kogoś [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Stop pushing me, I'll do it when I'm ready. (Przestań wywierać na mnie nacisk, zrobię to gdy będę gotowa.)
   My boss is pushing me to quit my job. (Mój szef wywiera na mnie nacisk, żebym rzucił pracę.)
   He's not ready yet, don't push him. (On nie jest jeszcze gotowy, nie naciskaj go.)
 3. press *****
  • wywierać nacisk, wywierać presję [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   The police pressed him to plead guilty. (Policja wywarła na nim presję, aby przyznał się do winy.)
   Don't press him - he'll tell you the truth when he's ready. (Nie wywieraj na nim presji - powie ci prawdę, kiedy będzie gotowy.)
 4. jawbone
 1. apply pressure , exert pressure

"wywierać nacisk" — Słownik kolokacji angielskich

exert pressure kolokacja
 1. exert czasownik + pressure rzeczownik = naciskać, wywierać nacisk
  Bardzo silna kolokacja

  One individual country should not be able to stop action and in so doing exert pressure on the rest of the Union.

  Podobne kolokacje:
apply pressure kolokacja
 1. apply czasownik + pressure rzeczownik = naciskać, wywierać nacisk
  Bardzo silna kolokacja

  I applied more pressure to the back of his hand despite my pain.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo