"kontynuować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontynuować" po polsku

kontynuować

czasownik
 1. continue *****
 2. pursue , ***
  • prowadzić, kontynuować [przechodni]
   You should pursue your research, it's very important for our project. (Powinieneś kontynuować swoje badanie, jest bardzo ważne dla naszego projektu.)
 3. proceed , **
 4. press on , press ahead  
  The company is going to press ahead with the negotiations. (Firma zamierza kontynuować negocjacje.)
 5. perpetuate *
 6. forge **   język pisany [nieprzechodni]
phrasal verb
 1. go on *****
  • kontynuować, robić dalej
   I went on reading despite all the noise in the room. (Czytałam dalej, pomimo całego hałasu w pokoju.)
   She sat down and went on drinking tea. (Ona usiadła i kontynuowała picie herbaty.)
   You can go on studying, I won't bother you anymore. (Możesz dalej się uczyć, nie będę ci już przeszkadzać.)
 2. carry on *
  • kontynuować, robić dalej, robić dłużej
   I'm sorry I've interrupted you - please carry on. (Przepraszam, że ci przerwałem - proszę, kontynuuj.)
   He carried on asking questions. (On kontynuował zadawanie pytań.)
   She told me to carry on with my studies. (Ona powiedziała mi, żebym kontynuowała moje studia.)
   And I'm not going to carry on living like this. (I nie zamierzam dłużej tak żyć.)
   link synonim: continue
  • kontynuować (po kimś), przejmować (robienie czegoś po kimś)
   Jackie wants to carry on her grandmother's research. (Jackie chce przejąć badania swojej babci.)
 3. keep on *
 4. run on *
 5. crack on BrE potocznie
  • kontynuować (coś; prędko, z miejsca); wznowić (coś; po przerwie)
   We can crack on with the painting after breakfast. (Możemy wznowić malowanie po śniadaniu.)
   You've just got to crack on, whatever the problems are. (Musisz kontynuować, nieważne jakie problemy napotkasz.)
 6. kick on   potocznie
 1. go from there
  • kontynuować (po określonym czasie lub wydarzeniu)
idiom
 1. keep at it
phrasal verb
 1. carry on something *
 2. keep something up , keep up something **
 3. get on with something  
  Get on with tidying your room. (Kontynuuj sprzątanie swojego pokoju.)
  You have to get on with your life, don't wait for him. (Musisz kontynuować swoje życie, nie czekaj na niego.)
  Get on with your good work. (Kontynuuj swoją dobrą pracę.)
  Oh, please, get on with your speech. (Och, proszę, kontynuuj swoją przemowę.)
 4. go on with something  
  Go on with the lesson, I won't interrupt you. (Kontynuuj lekcję, nie będę ci przerywał.)
 5. stick at something
 6. carry on with something
idiom
 1. keep the wheels turning  
czasownik
 1. keep something going

"kontynuować" — Słownik kolokacji angielskich

press ahead kolokacja
 1. press czasownik + ahead przysłówek = kontynuować
  Bardzo silna kolokacja

  Still other groups were making the decision to press ahead.

press on kolokacja
 1. press czasownik + on przyimek = kontynuować
  Bardzo silna kolokacja

  Since she's the one who left, I would never press myself on her.

  Podobne kolokacje:
run on kolokacja
 1. run czasownik + on przyimek = kontynuować, trwać dłużej niż było spodziewane
  Bardzo silna kolokacja

  Better yet, what if I run into one on my way down?

  Podobne kolokacje:
crack on kolokacja
 1. crack czasownik + on przyimek = kontynuować (coś; prędko, z miejsca), wznowić (coś; po przerwie)
  Bardzo silna kolokacja

  Will either or both crack the top 10 on the Hot 100?

  Podobne kolokacje:
keep on kolokacja
 1. keep czasownik + on przyimek = kontynuować, dalej robić coś, robić coś nadal
  Bardzo silna kolokacja

  Take a rest and keep your eyes on the Times.

  Podobne kolokacje:
kick on kolokacja
 1. kick czasownik + on przyimek = kontynuować
  Bardzo silna kolokacja

  I wouldn't kick her out of bed on a cold night!

  Podobne kolokacje:
carry on kolokacja
 1. carry czasownik + on przyimek = kontynuować, robić dalej, robić dłużej
  Silna kolokacja

  Then we simply cannot carry on our lives as if nothing has happened.

  Podobne kolokacje: