Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"kontynuować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kontynuować coś" po polsku

czasownik
 1. continue *****
 2. pursue , ***
  • prowadzić, kontynuować [przechodni]
   You should pursue your research, it's very important for our project. (Powinieneś kontynuować swoje badanie, jest bardzo ważne dla naszego projektu.)
 3. proceed , **
 4. press on , press ahead  
  The company is going to press ahead with the negotiations. (Firma zamierza kontynuować negocjacje.)
 5. perpetuate *
 6. forge **   język pisany [nieprzechodni]
phrasal verb
 1. go on *****
  • kontynuować, robić dalej
   I went on reading despite all the noise in the room. (Czytałam dalej, pomimo całego hałasu w pokoju.)
   She sat down and went on drinking tea. (Ona usiadła i kontynuowała picie herbaty.)
   You can go on studying, I won't bother you anymore. (Możesz dalej się uczyć, nie będę ci już przeszkadzać.)
 2. carry on *
  • kontynuować, robić dalej, robić dłużej
   I'm sorry I've interrupted you - please carry on. (Przepraszam, że ci przerwałem - proszę, kontynuuj.)
   He carried on asking questions. (On kontynuował zadawanie pytań.)
   She told me to carry on with my studies. (Ona powiedziała mi, żebym kontynuowała moje studia.)
   And I'm not going to carry on living like this. (I nie zamierzam dłużej tak żyć.)
   link synonim: continue
  • kontynuować (po kimś), przejmować (robienie czegoś po kimś)
   Jackie wants to carry on her grandmother's research. (Jackie chce przejąć badania swojej babci.)
 3. keep on *
 4. run on *
 5. crack on BrE potocznie
  • kontynuować (coś; prędko, z miejsca); wznowić (coś; po przerwie)
   We can crack on with the painting after breakfast. (Możemy wznowić malowanie po śniadaniu.)
   You've just got to crack on, whatever the problems are. (Musisz kontynuować, nieważne jakie problemy napotkasz.)
 6. kick on   potocznie
 1. go from there
idiom
 1. keep at it

kontynuować coś

phrasal verb
 1. carry on something *
  • kontynuować coś, nie przerywać czegoś (np. pracy, rozmowy)
   She decided to carry on talking even though people were laughing. (Ona zdecydowała się nie przerywać mówienia, pomimo tego, że ludzie się śmiali.)
   The noise didn't bother him, he carried on working. (Hałas mu nie przeszkadzał, on nie przerywał pracy.)
 2. keep something up , keep up something **
 3. get on with something  
  Get on with tidying your room. (Kontynuuj sprzątanie swojego pokoju.)
  You have to get on with your life, don't wait for him. (Musisz kontynuować swoje życie, nie czekaj na niego.)
  Get on with your good work. (Kontynuuj swoją dobrą pracę.)
  Oh, please, get on with your speech. (Och, proszę, kontynuuj swoją przemowę.)
 4. go on with something  
  Go on with the lesson, I won't interrupt you. (Kontynuuj lekcję, nie będę ci przerywał.)
 5. stick at something
  • kontynuować coś (pomimo trudności)
   He didn't want to stick at the boring job, so he quit. (On nie chciał kontynuować tej nudnej pracy, więc odszedł.)
 6. carry on with something
idiom
 1. keep the wheels turning  
czasownik
 1. keep something going

powered by  eTutor logo