"continue" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "continue" po angielsku

continue *****

czasownik
 1. trwać, utrzymywać się, kontynuować [przechodni/nieprzechodni]
  This cannot continue much longer. (To nie może trwać dłużej.)
  You should continue dancing - you're really talented! (Powinieneś kontynuować tańczenie - jesteś naprawdę utalentowany!)
  link synonim: go on
 2. kontynuować, wznawiać [przechodni/nieprzechodni]
  He continued, trying to encourage me. (On kontynuował, próbując mnie zachęcić.)
  Until then, she had to continue her work. (Do tego momentu, ona musiała kontynuować swoją pracę.)
  link synonimy: carry on, proceed
 3. robić coś nadal, wykonywać coś w dalszym ciągu

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "continue"

przymiotnik
rzeczownik
przysłówek
czasownik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo