"bez przerwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bez przerwy" po polsku — Słownik angielsko-polski

bez przerwy

przysłówek
 1. continuously *
  • ciągle, bez przerwy
   She complained continuously but wouldn't slow down. (Ona bez przerwy narzekała, ale nie miała zamiaru zwolnić.)
   He has been wearing it continuously since Monday morning. (On ma to na sobie stale od poniedziałku rano.)
   link synonim: constantly
 2. relentlessly
 3. nonstop
 4. without cease  
 5. without cessation   formal
idiom
 1. on end
  • ciągle, bez przerwy
   I have been working on end today. (Dzisiaj pracuję bez przerwy.)
   She can talk about her kids on end. (Ona potrafi mówić o swoich dzieciakach bez przerwy.)
 2. hour after hour
 3. at a stretch
przymiotnik
 1. intermissionless
 1. without a break  

"bez przerwy" — Słownik kolokacji angielskich

on end kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the end
 1. on przyimek + end rzeczownik = ciągle, bez przerwy
  Bardzo silna kolokacja

  Well, what do you think went wrong on your end?

  Podobne kolokacje:
without pause kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez przerwy
 1. without przyimek + pause rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Old John took to the right without a pause and kept going.

  Podobne kolokacje:
at a stretch kolokacja
 1. at przyimek + stretch rzeczownik = ciągle, bez przerwy
  Zwykła kolokacja

  He works day and night for two months at a stretch.

  Podobne kolokacje:
without a break kolokacja
 1. without przyimek + break rzeczownik = bez przerwy
  Zwykła kolokacja

  He had no way to find out, not without a break.

  Podobne kolokacje:
without a pause kolokacja
Popularniejsza odmiana: without pause
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bez przerwy
 1. without przyimek + pause rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  Old John took to the right without a pause and kept going.

  Podobne kolokacje: