Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"ciągle" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ciągle" po polsku

ciągle

przysłówek
 1. still *****
  • wciąż, nadal, ciągle
   Why is it still here? (Dlaczego to ciągle tutaj jest?)
   I still don't know what to do. (Nadal nie wiem co zrobić.)
   It was still dark when I woke up. (Było wciąż ciemno, kiedy się obudziłem.)
 2. repeatedly **
  • ciągle, raz za razem, wielokrotnie
   I have said this repeatedly, and will say it again today. (Mówiłam to już wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze dzisiaj.)
   The spider never lost hope despite repeatedly falling off a wall. (Pająk nigdy nie stracił nadziei, mimo że wielokrotnie spadał ze ściany.)
   I've asked you repeatedly not to call me that. (Wielokrotnie cię prosiłem, żebyś tak mnie nie nazywał.)
   Jimmy, we've repeatedly told you not to talk to strangers. (Jimmy, wielokrotnie mówiliśmy ci, żebyś nie rozmawiał z nieznajomymi.)
 3. constantly ***
  • stale, ciągle
   The English language is constantly changing. (Język angielski ciągle się zmienia.)
   They are arguing constantly. (Oni stale się kłócą.)
   link synonim: continuously
 4. permanently *
  • na stałe, ciągle, permanentnie
   I want you to stay here permanently. (Chcę, żebyś tutaj został na stałe.)
   You don't mean you shut them out permanently? (Chyba nie masz na myśli tego, że nie wpuścisz ich tu już na stałe?)
   If not permanently, then for a long enough period for him to get away. (Jeśli nie na stałe, w takim razie na okres wystarczająco długi dla niego, by mógł uciec.)
 5. continuously *
  • ciągle, bez przerwy, stale
   She complained continuously but wouldn't slow down. (Ona bez przerwy narzekała, ale nie miała zamiaru zwolnić.)
   He has been wearing it continuously since Monday morning. (On ma to na sobie stale od poniedziałku rano.)
   link synonim: constantly
 6. continually *
 7. perpetually
 8. unabatedly
 1. all the time , the whole time
  • cały czas, ciągle
   I wish you'd stop talking all the time. (Chciałbym, żebyś przestał cały czas mówić.)
   I'm busy all the time. (Jestem ciągle zajęta.)
idiom
 1. on and on *
  • bez końca, ciągle
   She could talk about babies on and on. (Mogłaby mówić o dzieciach bez końca.)
 2. on end
  • ciągle, bez przerwy
   I have been working on end today. (Dzisiaj pracuję bez przerwy.)
   She can talk about her kids on end. (Ona potrafi mówić o swoich dzieciakach bez przerwy.)
 3. time after time , time and time again , time and again
 4. at a stretch
 1. night and day

"ciągle" — Słownik kolokacji angielskich

on end kolokacja
Popularniejsza odmiana: on the end
 1. on przyimek + end rzeczownik = ciągle, bez przerwy
  Bardzo silna kolokacja

  Well, what do you think went wrong on your end?

  Podobne kolokacje:
at a stretch kolokacja
 1. at przyimek + stretch rzeczownik = ciągle, bez przerwy
  Zwykła kolokacja

  He works day and night for two months at a stretch.

  Podobne kolokacje: