"wielokrotnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielokrotnie" po polsku

wielokrotnie

przysłówek
 1. repeatedly **
  • ciągle, raz za razem, wielokrotnie
   I have said this repeatedly, and will say it again today. (Mówiłam to już wielokrotnie i powtórzę raz jeszcze dzisiaj.)
   The spider never lost hope despite repeatedly falling off a wall. (Pająk nigdy nie stracił nadziei, mimo że wielokrotnie spadał ze ściany.)
   I've asked you repeatedly not to call me that. (Wielokrotnie cię prosiłem, żebyś tak mnie nie nazywał.)
   Jimmy, we've repeatedly told you not to talk to strangers. (Jimmy, wielokrotnie mówiliśmy ci, żebyś nie rozmawiał z nieznajomymi.)
 2. many a time
 3. many times
  • wiele razy, wielokrotnie, często, nieraz
   I've been to France many times. (Byłem we Francji wiele razy.)
   How many times do I need to explain you how it works? (Jak wiele razy muszę ci tłumaczyć, jak to działa?)
   I've tried to do that many times. (Wiele razy próbowałem to zrobić.)
 4. over and over again
 5. manifoldly
idiom
 1. time after time , time and time again , time and again
 1. on numerous occasions   oficjalnie

Powiązane zwroty — "wielokrotnie"

czasownik
przymiotnik
rzeczownik
recydywista (osoba wielokrotnie osadzana w więzieniu) = lag
powtarzanie (wielokrotnie wcześniej wyrażanej opinii) = rehearsing
idiom
phrasal verb
przysłówek