"wielokrotny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wielokrotny" po polsku

wielokrotny

przymiotnik
 1. multiple ***  
  The math exam will be a multiple choice test. (Egzamin z matematyki będzie testem wielokrotnego wyboru.)
  My multiple remarks did not take effect. (Moje wielokrotne uwagi nie poskutkowały.)
 2. repeated *
 3. sequential
 4. plural , pl. (skrót) *
 5. manifold
 6. frequentative
 7. multiplicate