"powtarzający się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtarzający się" po polsku

powtarzający się

przymiotnik
 1. repeated *
 2. recurring
 3. recurrent
 4. repetitive
 5. reduplicative  
 6. repetitional  
czasownik
 1. repeat ***
 2. replay *
 3. replicate *
 4. echo **
  • powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) literary [TRANSITIVE]
   "They say that he quit!" she echoed disbelievingly. ("Oni mówią, że on rzucił pracę!" ona powtórzyła z niedowierzaniem.)
   You have to echo what I say. (Musicie powtarzać to, co ja mówię.)
 5. rerun , także: re-run
 6. retake
 7. reprise ,
 8. rehearse *
 9. revoice
 10. reduplicate  
 11. chaffer
phrasal verb
 1. go over **
 2. parrot back
phrasal verb
 1. go over something **

powered by  eTutor logo