BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"powtarzać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtarzać" po polsku

powtarzać

czasownik
 1. repeat ***
 2. replay *
  • powtarzać (np. program w telewizji)
   important nie mylić z: reply
 3. replicate *
  • powtarzać (np. czyjąś pracę) formal
 4. echo **
  • powtarzać (to co ktoś właśnie powiedział lub zrobił) literary [TRANSITIVE]
   "They say that he quit!" she echoed disbelievingly. ("Oni mówią, że on rzucił pracę!" ona powtórzyła z niedowierzaniem.)
   You have to echo what I say. (Musicie powtarzać to, co ja mówię.)
 5. retake
  • zdawać ponownie, poprawiać (np. egzamin), ponownie podejść (np. do egzaminu), powtarzać (np. przedmiot)
   I have to retake an exam in September. (Muszę ponownie zdać egzamin we wrześniu.)
   You may retake the test in 30 days. (Może pani zdawać ponownie test za 30 dni.)
 6. duplicate *
 7. rerun , także: re-run
 8. reprise ,
 9. rehearse *
  • powtarzać (wielokrotnie wcześniej wyrażaną opinię) formal
 10. retread
 11. revoice
 12. reduplicate  
 13. chaffer
  • powtarzać (słowa)
phrasal verb
 1. go over **
  • podsumowywać, powtarzać (np. do egzaminu)
   Let's go over the main points of this lecture. (Podsumujmy najważniejsze punkty tego wykładu.)
   I should go over all my notes one more time. (Powinienem jeszcze raz powtórzyć wszystkie moje notatki.)
 2. parrot back
phrasal verb
 1. go over something **

powered by  eTutor logo