"od początku" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "od początku" po polsku

od początku, od samego początku

przysłówek
 1. all along *

od początku

idiom
 1. from scratch
  • od zera, od początku, od podstaw
   We had to start from scratch. (Musieliśmy zacząć od zera.)
   You can start over from scratch. (Możesz zacząć od początku.)
 2. from the jump
  • od początku (czegoś)
przysłówek
 1. anew
  • jeszcze raz, od początku (np. powtarzać jakąś czynność)
 2. ab initio  
 1. on day one
 2. ab urbe condita , AUC (skrót)
  • od początku (dosł. od założenia miasta)
 1. from the off    BrE
 2. from day one  
  link synonim: on day one
 3. from the top
 4. from square one  
 5. from the get-go    AmE potocznie

"od początku" — Słownik kolokacji angielskich

from the top kolokacja
 1. from przyimek + top rzeczownik = od początku (używane w czasie prób, np. w teatrze)
  Zwykła kolokacja

  The water was just above the second step from the top.

  Podobne kolokacje:
from start kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the start
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od początku
 1. from przyimek + start rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  She'd known what sort of man he was from the start.

  Podobne kolokacje:
from the beginning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od początku
 1. from przyimek + beginning rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The campaign of Iraq was now to be started again from the beginning.

  Podobne kolokacje:
from the start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od początku
 1. from przyimek + start rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She'd known what sort of man he was from the start.

  Podobne kolokacje:
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od początku
 1. since przyimek + beginning rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He is also the games teacher and began working for the school since the beginning.

  Podobne kolokacje:
since the start kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od początku
 1. since przyimek + start rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  He's been on the street two or three times since the start of the summer.

  Podobne kolokacje:
from a start kolokacja
Popularniejsza odmiana: from the start
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): od początku
 1. from przyimek + start rzeczownik
  Luźna kolokacja

  She'd known what sort of man he was from the start.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo