"ponowić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ponowić" po polsku — Słownik angielsko-polski

ponowić

czasownik
 1. redo
czasownik
 1. repeat ***   [TRANSITIVE]
  Could you repeat that? (Czy mógłbyś to powtórzyć?)
  Repeat this sentence after me. (Powtórz to zdanie po mnie.)
czasownik
 1. resume **
  • wznawiać, ponawiać, podejmować na nowo formal [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   If you'd like to resume your work, I've decided to allow it. (Jeśli chcecie wznowić swoją pracę, zdecydowałem, że na to pozwolę.)
   We have to resume efforts and find them. (Musimy wznowić wysiłki i odnaleźć ich.)
   Peace talks will be resumed. (Rozmowy pokojowe będą kontynuowane.)

Powiązane zwroty — "ponowić"

przysłówek
ponownie = again +4 znaczenia
inne
prefiks
rzeczownik
nowina = poop +1 znaczenie
czasownik
inne