"podejmować na nowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podejmować na nowo" po polsku

podejmować na nowo

phrasal verb
 1. pick up ****
  • zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek)
   Everyone was listening, so he picked the subject up again. (Wszyscy słuchali, więc zaczął temat na nowo.)
   Stop picking this topic up, nobody wants to talk about it! (Przestań zaczynać ten temat na nowo, nikt nie chce o tym rozmawiać!)
czasownik
 1. resume **
  • wznawiać, ponawiać, podejmować na nowo oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   If you'd like to resume your work, I've decided to allow it. (Jeśli chcecie wznowić swoją pracę, zdecydowałem, że na to pozwolę.)
   We have to resume efforts and find them. (Musimy wznowić wysiłki i odnaleźć ich.)
   Peace talks will be resumed. (Rozmowy pokojowe będą kontynuowane.)

"podejmować na nowo" — Słownik kolokacji angielskich

pick up kolokacja
 1. pick czasownik + up particle = zaczynać na nowo, podejmować na nowo (np. wątek)
  Bardzo silna kolokacja

  He was going to pick her up in an hour.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo