"resume" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "resume" po angielsku

rzeczownik
 1. streszczenie, podsumowanie
  I need a résumé of yesterday's meeting. (Potrzebuję streszczenia wczorajszego spotkania.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

curriculum vitae BrE , CV (skrót) BrE
résumé AmE , także: resume

Best 25+ Curriculum vitae template ideas only on Pinterest ...
rzeczownik
 1. życiorys, CV [policzalny]
  I enclosed my CV. (Załączyłem moje CV.)
  You should update your résumé. (Powinieneś zaktualizować swój życiorys.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

resume **

czasownik
 1. wznawiać, ponawiać, podejmować na nowo oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
  If you'd like to resume your work, I've decided to allow it. (Jeśli chcecie wznowić swoją pracę, zdecydowałem, że na to pozwolę.)
  We have to resume efforts and find them. (Musimy wznowić wysiłki i odnaleźć ich.)
  Peace talks will be resumed. (Rozmowy pokojowe będą kontynuowane.)
 2. powracać (np. na swoje miejsce) oficjalnie [przechodni]
  Passengers, please resume your seats. (Pasażerowie proszeni są o powrócenie na swoje miejsca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo