"powtarzać materiał" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtarzać materiał" po polsku

powtarzać materiał

obrazek do "revise" po polsku
czasownik
 1. revise British English * , review American English ****
  • powtarzać materiał, uczyć się (przygotowując się do egzaminu) [przechodni/nieprzechodni]
   He is revising for his maths exam. (On powtarza materiał do egzaminu z matematyki.)
   When studying for a test, it is important to review actively, not passively. (Podczas nauki do testu, ważne jest aby powtarzać materiał aktywnie, nie biernie.)
   Anna was nervously reviewing the material for her secondary-school leaving exam. (Anna nerwowo powtarzała materiał do matury.)
   I need to review everything one more time before the exam and I'll be ready. (Musze powtórzyć wszystko jeszcze raz przed egzaminem i będę gotowy.)

powered by  eTutor logo