eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"powtórka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "powtórka" po polsku

powtórka

rzeczownik
 1. repetition *
  • powtórka, powtórzenie (zrobienie czegoś po raz kolejny) [policzalny lub niepoliczalny]
   We do not want a repetition of the American meltdown scenario in Europe. (Nie chcemy w Europie powtórki amerykańskiego scenariusza krachu gospodarczego.)
   Sammy should still be able to learn through repetition. (Sammy powinien nadal móc uczyć się przez powtarzanie.)
 2. repeat ***
  • powtórka, powtórzenie [policzalny]
   Let's see a repeat of this spectacular goal! (Zobaczmy powtórkę tego spektakularnego gola!)
   They air repeats and nothing else! (Oni puszczają powtórki i nic poza tym!)
 3. revision *
  • powtórka (przed egzaminem)  BrE
   I need to do a revision before the exam tomorrow. (Muszę zrobić powtórkę przed jutrzejszym egzaminem.)
 4. rerun , także: re-run
  • powtórka (np. programu telewizyjnego)
  • powtórka, powtórzenie (np. jakiegoś zdarzenia, problemu)
 5. replay
 6. action replay BrE , instant replay AmE
  • powtórka (podczas relacji telewizyjnej z meczu sportowego)
 7. run-through
 8. retake

Powiązane zwroty — "powtórka"

czasownik
powtarzać = repeat +11 znaczeń
powtórzyć = say again +3 znaczenia
powtarzać się = recur +2 znaczenia
phrasal verb
rzeczownik
powtórzenie = repetition , rep (skrót) +5 znaczeń
powtarzanie = replication +9 znaczeń
przymiotnik
powtarzalny = routine +4 znaczenia

"powtórka" — Słownik kolokacji angielskich

instant replay kolokacja
 1. instant przymiotnik + replay rzeczownik = powtórka (podczas relacji telewizyjnej z meczu sportowego)
  Bardzo silna kolokacja

  Some people say instant replay was right only 80 percent of the time.