PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"przesłuchanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesłuchanie" po polsku

przesłuchanie

rzeczownik
 1. hearing , ***
  • przesłuchanie (w sądzie) [COUNTABLE]
   The preliminary hearing is on Monday. (Wstępne przesłuchanie jest w poniedziałek.)
   I was very nervous during my hearing. (Byłem bardzo zestresowany podczas mojego przesłuchania.)
   The suspect burst out crying during the hearing. (Podejrzany wybuchnął płaczem w trakcie przesłuchania.)
   Don't interrupt the judge during the hearing. (Nie przerywaj sędziemu podczas przesłuchania.)
 2. interrogation *
  • przesłuchanie (np. w sprawie przestępstwa)
   Every time I talk to people, it comes out like an interrogation. (Za każdym razem, kiedy z kimś rozmawiam, wygląda to jak przesłuchanie.)
   He told us everything he knew in the interrogation. (On powiedział nam wszystko, co wiedział w czasie przesłuchania.)
   link synonim: questioning
 3. interview ****   [COUNTABLE]
  I had an interview at the police station because I witnessed an accident. (Miałem przesłuchanie na policji, ponieważ byłem świadkiem wypadku.)
  I was so scared during the interview by the cops. (Byłem taki przestraszony podczas przesłuchania prowadzonego przez policjantów.)
 4. examination **   [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
  The rest of the examination seemed to go by very quickly. (Reszta przesłuchania zdawała się iść bardzo szybko.)
  The examination of the suspect will be held on Monday. (Przesłuchanie świadka odbędzie się w poniedziałek.)
 5. questioning *
 6. audition , *
  • przesłuchanie (aktora, piosenkarza)
   I've got an audition for the choir tomorrow. (Jutro mam przesłuchanie do chóru.)
 7. inquisition
 8. run-through
 9. interrogating
czasownik
 1. question somebody *****
  • przesłuchiwać kogoś (np. w sprawie przestępstwa)
   They questioned him for hours until he fainted from exhaustion. (Oni przesłuchiwali go godzinami, dopóki nie zemdlał z wycieńczenia.)
   The police want to question me. (Policja chce mnie przesłuchać.)
czasownik
 1. examine ****
  • przesłuchiwać (np. świadka w sądzie) [TRANSITIVE]
   The witness was examined in the presence of prosecutor. (Świadek był przesłuchany w obecności prokuratora.)
   The judge examined the defendant and decided to arrest him. (Sędzia przesłuchał oskarżonego i zdecydował się go aresztować.)
 2. audition , *
 3. interrogate  
  Our first task will surely be to interrogate the prisoners. (Naszym pierwszym zadaniem będzie zapewne przesłuchanie więźniów.)

Powiązane zwroty — "przesłuchanie"

czasownik
phrasal verb
idiom
inne
rzeczownik
inne
przymiotnik

powered by  eTutor logo