"cień" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cień" po polsku

cień

obrazek do "shadow" po polsku obrazek do "shade" po polsku When light and shade fall upon obrazek do "eyeshadow" po polsku 88 Professional Eyeshadow
rzeczownik
 1. shadow , ***
  • cień (kształt rzucany przez coś) [policzalny]
   The building casts a long shadow across the pavement. (Budynek rzuca długi cień na chodnik.)
   A large shadow appeared in the open doorway. (W drzwiach pojawił się duży cień.)
   He is afraid of his own shadow! (On boi się własnego cienia!)
   important nie mylić z: shade
  • cień (zły efekt, zły wpływ) [tylko liczba pojedyncza]
   His behaviour cast a shadow on our family. (Jego zachowanie rzuciło cień na naszą rodzinę.)
   Her shadow changed him for the worse. (Jej cień zmienił go na gorsze.)
  • cień (osoba, która ciągle komuś towarzyszy, np. praktykant przy doświadczonym pracowniku) British English [policzalny]
   Sue, you are supposed to be Tom's shadow. (Sue, masz być cieniem Toma.)
  • cień, mała ilość czegoś (np. nadziei) [tylko liczba pojedyncza]
   There is still a shadow of hope that he will recover. (Wciąż jest cień nadziei, że wyzdrowieje.)
  • cień, nikłe podobieństwo do czegoś [policzalny]
   Having lived ten years on the streets, he was just a shadow of his former self. (Przeżywszy dziesięć lat na ulicy, był tylko cieniem dawnego siebie.)
  • cień, ubocze (miejsce, w którym jest się mniej zauważalnym) [policzalny]
   She was always in the shadow of her more successful brother. (Zawsze była w cieniu swojego bardziej odnoszącego sukcesy brata.)
  • cień, ciemna plama (np. na fotografii) [policzalny]
   Look! This photo is full of shadows. (Popatrz! To zdjęcie jest pełne plam.)
  • cień, zacienione miejsce [policzalny]
   If you feel weak, stand in the shadow. (Stań w zacienionym miejscu jeśli ci słabo.)
  • cień, widmo, fantom, zjawa, duch zmarłego [policzalny]
  • cień (archetyp wg Junga)
 2. shade **
  • cień (miejsce, gdzie jest cień) [niepoliczalny]
   They were sitting in the shade. (Oni siedzieli w cieniu.)
   We are sitting on the beach in the shade of the palm trees. (Siedzimy na plaży w cieniu palm.)
  • cień (na obrazie)
   The shades on the painting are very soft. (Cienie na obrazie są bardzo delikatne.)
   That shade makes your painting very mysterious. (Ten cień sprawia, że twój obraz jest tajemniczy.)
 3. streak **
  • cień (czegoś) [policzalny]
   There's a streak of sadness in his eyes. (Jest w jego oczach cień smutku.)
 4. breath ***
 5. flicker *
 6. eyeshadow , także: eye shadow , także: shadow , ***
 7. undertone
 8. husk
  • cień, wrak (człowieka) termin literacki [policzalny]
   When I first met him, he was very energetic. Now he is a husk of a man. (Kiedy pierwszy raz go spotkałem, był bardzo żywiołowy. Teraz jest cieniem człowieka.)
 9. umbrage
 10. opacification
 11. flichter
  • iskierka, cień (np. nadziei, emocji) (w szkockiej odmianie języka angielskiego)
idiom
 1. somebody's shadow ***
  • czyjś cień (ktoś, kto kogoś śledzi)
   You have to follow him, I want you to be his shadow. (Musisz go śledzić, chcę, żebyś był jego cieniem.)
   This man was my shadow all day, I knew it. (Ten mężczyzna był moim cieniem cały dzień, wiedziałem o tym.)
rzeczownik
 1. a trace of something

"cień" — Słownik kolokacji angielskich

eye shadow kolokacja
 1. eye rzeczownik + shadow rzeczownik = cień do powiek, cień
  Bardzo silna kolokacja

  The door opened as I was putting on eye shadow.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo