"pause" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pause" po angielsku

pause ***

czasownik
 1. przerywać, zatrzymywać się [nieprzechodni]
  Let's pause for a moment, I need to rest. (Zatrzymajmy się na moment, potrzebuję odpocząć.)
  Can we pause our training? I'm exhausted. (Czy możemy przerwać nasz trening? Jestem wyczerpany.)
 2. zatrzymywać, naciskać przycisk pauzy (film, płytę, itd.) [przechodni/nieprzechodni]
  Can you pause the film? I have to go to the kitchen. (Czy możesz zatrzymać film? Muszę iść do kuchni.)
  Could you pause the film? I'll bring something to eat. (Czy możesz zatrzymać film? Przyniosę coś do jedzenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przerwa, pauza (w mówieniu) [policzalny]
  to stop talking for a short time
  There was a short pause. (Nastąpiła krótka przerwa.)
  After a long pause, she nodded. (Po dłuższej pauzie pokiwała głową.)
 2. pauza (przycisk) [niepoliczalny]
  Click pause to stop the music. (Wciśnij pauzę, aby zatrzymać muzykę.)
  link synonim: pause button
 3. pauza, stop-klatka [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.