PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"przerywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przerywać" po polsku

przerywać

czasownik
 1. stop , *****
  • przestawać, przerywać [przechodni/nieprzechodni]
   I wish the rain would stop for a moment. (Chciałbym, żeby przestało choć na chwilę padać.)
   I stopped smoking a year ago. (Przestałem palić papierosy rok temu.)
   He stopped eating to tell us a joke. (On przerwał jedzenie, żeby opowiedzieć nam kawał.)
   link synonim: cease
 2. pause ***
  • przerywać, zatrzymywać się [nieprzechodni]
   Let's pause for a moment, I need to rest. (Zatrzymajmy się na moment, potrzebuję odpocząć.)
   Can we pause our training? I'm exhausted. (Czy możemy przerwać nasz trening? Jestem wyczerpany.)
 3. interrupt **
  • przerywać, przeszkadzać [przechodni/nieprzechodni]
   Please don't interrupt me. (Proszę, nie przerywaj mi.)
   "Just tell me one thing", she interrupted him. ("Powiedz mi tylko jedną rzecz", przerwała mu.)
   We've interrupted him at his dinner. (Przerwaliśmy mu podczas jedzenia obiadu.)
   link synonim: disturb
 4. suspend **
  • przerywać (np. negocjacje, obrady), wstrzymywać (np. produkcję) [przechodni]
   I intend to suspend the sitting for five minutes. (Zamierzam przerwać posiedzenie na pięć minut.)
 5. halt **
  • przerywać, kończyć [przechodni]
   We must do our best to slow down this process if not to halt it. (Musimy zrobić wszystko co w naszej mocy, by spowolnić ten proces, a nawet go przerwać.)
 6. rupture
 7. discontinue
 8. abort
  • przerywać (robienie czegoś)
 9. puncture
  • przerywać (np. ciszę)
 10. terminate *
phrasal verb
 1. cut in *
 2. break in *
 3. cut off **
 4. break up **
 1. make an interruption
phrasal verb
 1. break in on something
czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [przechodni/nieprzechodni]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich rozkazami, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. disrupt *
 3. break *****
  • zakończyć, zatrzymać, przerwać (np. monotonię, cykl produkcji) [przechodni]
   This conflict is a vicious cycle, and we have to break it. (Ten konflikt to błędne koło, a my musimy je przerwać.)
   Katy didn't know how to break the sameness of life. (Katy nie wiedziała jak przerwać monotonię życia.)
 4. adjourn
 5. stow ,
 6. call a halt to something
 7. disject
phrasal verb
 1. break apart
phrasal verb
 1. jump in *
 2. cut across somebody
phrasal verb
 1. carry on something *
 2. carry on with something

"przerywać" — Słownik kolokacji angielskich

cut in kolokacja
 1. cut czasownik + in przyimek = wtrącać się, wtrącać, przerywać (np. wypowiedź, rozmowę)
  Bardzo silna kolokacja

  The number of questions they got right was cut in half.

  Podobne kolokacje: