"wdzierać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wdzierać się" po polsku

wdzierać się

czasownik
 1. pour , ***
  • wlewać się, wdzierać się (np. o tłumie) [nieprzechodni]
   A huge crowd poured into the shop. (Ogromny tłum wlał się do sklepu.)
   People will try to pour into the cinema without tickets, be careful. (Ludzie będą próbowali wedrzeć się do kina bez biletów, bądź ostrożny.)
 2. rush ****
  • napływać, wdzierać się [nieprzechodni]
   The water was rushing through the small crack in the wall. (Woda wdzierała się przez małą szparę w ścianie.)
   Wind rushed under my coat and I shivered. (Wiatr wdarł mi się pod kurtkę i zadrżałem.)
 3. incroach , encroach
 4. enter forcibly
 1. make an interruption

Powiązane zwroty — "wdzierać się"

rzeczownik
darcie = tearing +2 znaczenia
inne