PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"napływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "napływać" po polsku

napływać

czasownik
 1. stream ***
  • napływać, lać się
   Water was streaming into our boat. (Woda lała się do naszej łodzi.)
   The tears were streaming down her cheeks. (Łzy lały się jej po policzkach.)
 2. flow , ***
  • napływać (o dużej ilości czegoś, np. o ludziach, towarach) [nieprzechodni]
   The illegal immigrants flowed to my country and the authorities couldn't do anything about it. (Nielegalni imigranci napływali do mojego kraju a władze nie mogły temu zaradzić.)
   So many applications flowed in that the office could not process them all. (Napłynęło tak wiele wniosków, że urząd nie był w stanie ich wszystkich rozpatrzyć.)
   W tym znaczeniu "flow" występuje z przyimkiem lub przysłówkiem.
   link synonim: flood
  • napływać, zalać (o uczuciu) [nieprzechodni]
   The feeling of hatred flowed through my heart and mind. (Uczucie nienawiści napłynęło do mojego serca i umysłu.)
 3. rush ****
  • napływać, wdzierać się [nieprzechodni]
   The water was rushing through the small crack in the wall. (Woda wdzierała się przez małą szparę w ścianie.)
   Wind rushed under my coat and I shivered. (Wiatr wdarł mi się pod kurtkę i zadrżałem.)
 4. flood ***
  • napływać [nieprzechodni]
   Messages were flooding into our inbox. (Wiadomości napływały do naszej skrzynki odbiorczej.)
   W tym znaczeniu "flood" występuje najczęściej z przyimkiem.
   link synonim: flow
  • zalewać, napływać (o łzach) [przechodni/nieprzechodni]
   Tears flooded her eyes. (Łzy zalały jej oczy.)
 5. perfuse
phrasal verb
 1. roll in  
  Young contestants have rolled in from all over the country. (Młodzi uczestnicy napłynęli z całego kraju.)
 2. flow in
 3. flood in  
  Business offers flooded in from all over the world. (Oferty biznesowe napływały z całego świata.)
 4. stream in
  • napływać (o ludziach, pieniądzach), przybywać falami [nieprzechodni]
   Despite the high expenses, the money continued to stream in. (Pomimo wysokich wydatków pieniądze nadal napływały.)

"napływać" — Słownik kolokacji angielskich

flow in kolokacja
 1. flow czasownik + in przyimek = wpływać, napływać
  Bardzo silna kolokacja

  There are many ways for events to flow forward in time.

  Podobne kolokacje:
roll in kolokacja
 1. roll czasownik + in przyimek = napływać
  Bardzo silna kolokacja

  It would be good to roll in hot water all over.

  Podobne kolokacje:
flood in kolokacja
Popularniejsza odmiana: flooded in
 1. flood czasownik + in przyimek = napływać
  Bardzo silna kolokacja

  Before this the school had been flooded three times in one year.

  Podobne kolokacje: