"upływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "upływać" po polsku

upływać

czasownik
 1. expire *
  • upływać, wygasać, tracić ważność (np. o licencji), przekraczać termin
   I'm afraid your subscription expired last month. (Obawiam się, że twoja subskrypcja wygasła w zeszłym miesiącu.)
   I didn't know that my passport expired a few days ago. (Nie wiedziałem, że mój paszport stracił ważność kilka dni temu.)
   link synonim: lapse
 2. draw on *
 3. intervene *
 4. elapse
phrasal verb
 1. tick away , tick by , tick past
idiom
 1. flow past
phrasal verb
 1. go off **

Powiązane zwroty — "upływać"

czasownik
pływać = swim +1 znaczenie
wypływać = result +3 znaczenia
przepływać = flow +1 znaczenie
ciągnąć się (upływać powoli, np. czas) = drag
napływać = stream +3 znaczenia
odpływać = space +2 znaczenia
spływać = stream down +1 znaczenie
phrasal verb
wypływać = come up +2 znaczenia
napływać = roll in +3 znaczenia
odpływać = put off +4 znaczenia
spływać = flow down +3 znaczenia
rzeczownik
upływ = flux , fluxion +2 znaczenia
idiom
Zobacz także: upływanie

"upływać" — Słownik kolokacji angielskich

draw on kolokacja
 1. draw czasownik + on przyimek = upływać (zbliżać się do końca)
  Bardzo silna kolokacja

  After all, they draw on the same population of students, parents and teachers.

  Podobne kolokacje:
flow past kolokacja
 1. flow czasownik + past przyimek = upływać, mijać
  Bardzo silna kolokacja

  Then he saw himself flow past the window, many feet above the ground.

  Podobne kolokacje:
tick by kolokacja
 1. tick czasownik + by przyimek = przemijać, upływać
  Luźna kolokacja

  The minutes ticked by slowly but steadily, and the light did not change.

  Podobne kolokacje: