"drawn into" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drawn into" po angielsku

phrasal verb
 1. wciągnąć kogoś w coś
  Don't let him draw you into trouble - don't talk to him and don't answer your phone. (Nie pozwól mu wciągnąć cię w kłopoty - nie rozmawiaj z nim i nie odbieraj telefonu.)
  He wants to draw you into drug addiction, be careful. (On chce cię wciągnąć w uzależnienie od narkotyków, uważaj.)

"drawn into" — Słownik kolokacji angielskich

drawn into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pociągnięty
 1. draw czasownik + into przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  Some while since he had let himself be drawn back into the past.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo