"draw somebody into something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "draw somebody into something" po angielsku

draw somebody into something

phrasal verb
  1. wciągnąć kogoś w coś
    Don't let him draw you into trouble - don't talk to him and don't answer your phone. (Nie pozwól mu wciągnąć cię w kłopoty - nie rozmawiaj z nim i nie odbieraj telefonu.)
    He wants to draw you into drug addiction, be careful. (On chce cię wciągnąć w uzależnienie od narkotyków, uważaj.)

powered by  eTutor logo