BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"tick on" — Słownik kolokacji angielskich

tick on kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaznaczać na
  1. tick czasownik + on przyimek
    Silna kolokacja

    "The clock is ticking on us right now," Little said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo