"rozpływać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozpływać się" po polsku — Słownik angielsko-polski

rozpływać się

phrasal verb
  1. melt away
czasownik
  1. rhapsodize formal , rhapsodise British English formal

"rozpływać się" — Słownik kolokacji angielskich

melt away kolokacja
  1. melt czasownik + away przysłówek = znikać, rozpływać się
    Bardzo silna kolokacja

    A half century melted away, and they were all 18 again.

    Podobne kolokacje: