"melt together" — Słownik kolokacji angielskich

melt together kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): roztop razem
  1. melt czasownik + together przysłówek
    Zwykła kolokacja

    And then it was all right, their bodies melting together as if they had been made for each other.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo