"pływać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pływać" po polsku

cruise operator Carnival
czasownik
 1. swim ***   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Can he swim? (Czy on umie pływać?)
  If you can't swim, hang on to me. (Jeśli nie umiesz pływać, trzymaj się mnie.)
  If we miss the boat, we can swim. (Jeśli nie zdążymy na łódź, możemy popłynąć wpław.)
  I can swim the breaststroke. (Umiem pływać żabką.)
 2. cruise **
  • pływać, odbywać rejs (np. po morzu, po rzece) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   They cruised to Jamaica last month. (Oni popłynęli na Jamajkę w zeszłym miesiącu.)
   We cruised around the world. (Odbyliśmy rejs dookoła świata.)
   My mum and I cruised on the river. (Moja mama i ja pływaliśmy po rzece.)

powered by  eTutor logo