"przekraczać termin" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przekraczać termin" po polsku

przekraczać termin

czasownik
 1. expire *
  • upływać, wygasać, tracić ważność (np. o licencji), przekraczać termin
   I'm afraid your subscription expired last month. (Obawiam się, że twoja subskrypcja wygasła w zeszłym miesiącu.)
   I didn't know that my passport expired a few days ago. (Nie wiedziałem, że mój paszport stracił ważność kilka dni temu.)
   link synonim: lapse
 1. exceed a period  

powered by  eTutor logo