PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"wygasać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wygasać" po polsku

wygasać

czasownik
 1. expire *
  • upływać, wygasać, tracić ważność (np. o licencji), przekraczać termin
   I'm afraid your subscription expired last month. (Obawiam się, że twoja subskrypcja wygasła w zeszłym miesiącu.)
   I didn't know that my passport expired a few days ago. (Nie wiedziałem, że mój paszport stracił ważność kilka dni temu.)
   link synonim: lapse
 2. abate
phrasal verb
 1. fizzle out
 2. flicker out
czasownik
 1. lapse *  
  come to an end because an agreed time limit has passed
  This settlement shall lapse in two years. (Ta ugoda wygaśnie za dwa lata.)
  My membership in this club has already lapsed. (Moje członkostwo w tym klubie już wygasło.)
  link synonim: expire

Powiązane zwroty — "wygasać"

czasownik
phrasal verb
rzeczownik
wygaśnięcie = extinction +5 znaczeń